B Tommy Andersson Biografi Svenska

Print Friendly, PDF & Email

B Tommy Andersson Dirigent Biografi Svenska

B. Tommy Andersson är dirigent och tonsättare. Han har dirigerat alla de stora och de flesta mindre orkestrarna i Sverige, samt gästdirigerat i 13 andra länder, däribland orkestrar som Czech Philharmonic Orchestra i Prag, Orchestre de la Suisse Romande i Geneve, och Bournemouth Symphony Orchestra i Storbritannien. Sedan några år har han en nära relation till BBC National Orchestra of Wales i Cardiff, där han dirigerar flera gånger om året. Han är också ansvarig för deras återkommande projekt Composition: Wales, både som dirigent av projektet, som coachande tonsättare och som jurymedlem.

Andersson har återkommande operaengagemang i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Karlstad samt på Vadstena-Akademien. Han har tidigare varit konstnärlig ledare för Kammarensemblen och chefdirigent för Stockholms Läns Blåsarsymfoniker. Åren 2003– 09 var han chefdirigent samt konstnärlig och pedagogisk ledare för Swedish National Orchestra Academy i Göteborg och professor i orkesterspel vid Högskolan för scen och musik.

Sedan 2012 är Andersson professor i orkesterdirigering vid Kungliga Musikhögskolan. De kommande säsongerna omfattar dirigentuppdrag såväl i Sverige som utomlands. B Tommy Andersson har alltid arbetat mycket med vår tids musik och har uruppfört 178 verk, varav 15 operor och baletter. Han är sedan 2002 ledamot av Kungl. Musikaliska akademien.

Som tonsättare har B. Tommy Andersson skrivit orkesterverk, solokonserter, körverk, kammarmusik, sånger, orgelmusik, operor och dansverk. Hans musik har blivit alltmer uppmärksammad de senaste åren. I april 2009 anordnade Kungliga Filharmonikerna en festival med hans musik, som blev en stor framgång både hos publiken och recensenterna. Säsongen 2014–15 var han Composer in Association hos BBC National Orchestra of Wales i Cardiff, ett samarbete som också ledde fram till att hans stora orkesterverk Pan fick ett bejublat uruppförande vid en Prom-konsert i Royal Albert Hall, den 3 september 2015. Under våren 2017 uruppfördes hans Violinkonsert med Paul Waltman och Norrköpings Symfoniorkester. I juli 2017 spelades kammaroperan The Importance of Being Earnest av Vadstena-Akademien, och i höst kommer en Luther- kantat till reformationsjubileet i Uppsala Domkyrka i oktober.

B. Tommy Anderssons musik är stilistiskt knuten till traditionen på det sättet att den bejakar de traditionella grundpelarna melodi, harmoni och rytm. En viktig ambition är att vilja nå fram till publiken. Flera av verken är inspirerade av utommusikaliska fenomen, såsom bildkonst, litteratur eller mytologi. Några verk bygger också på direkta referenser till äldre musik.

Flera av hans kompositioner finns utgivna på CD och många finns i tryck på Norsk Musikforlag. För mer information, se hemsidan: www.btommyandersson.com

Vänligen kontakta Maria Dalayman om ni önskar göra några redigeringar av biografin. 
Print Friendly, PDF & Email