KAROLINA BLIXT RECEIVES A SCHOLARSHIP FROM DROTTNINGSHOLMSTEATERNS VÄNNER